Gubaše

S naším programom Gubaše sme boli na "Betlehem tour" - počas jedného večera sme boli v kostole v Tušickej Novej Vsi, potom Kultúrnom dome na akcii pre dobrovoľných hasičov a nakoniec v kostole v Horovciach.